Algemene voorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN


Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein


Klik hier voor de volledige Algemene voorwaarden van de MetaalUnie (.pdf-formaat)